Advokat Vest

Advokatene Bente Hermansen, Walter Høivik, og Adv.Flm. Henrik S. Økland

Advokat Vest i Florø tilbyr et bredt utvalg juridiske tjenester til både privatpersoner, næringsliv, offentlige myndigheter og organisasjoner. Vår visjon er å yte effektiv juridisk bistand med høy kvalitet.


Utvalgte fagområder:
 • Strafferett (både forsvarer- og bistandsoppdrag)
 • Arverett
 • Familierett
 • Forvaltningsrett
 • Eiendomsmegling (salg og eiendomsoppgjør)
 • Bygg og entreprise
 • Bo- og skiftebehandling
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Barnevern
 • Asylsaker
 • Kjøpsrett
 • Tvungent psykisk helsevern
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Regeletterlevelse for virksomheter, herunder miljørett
 • Arbeidsrett
 • Husleierett