Om oss

Advokat Vest har røtter tilbake til 1982, da Stig Nybø startet sin advokatvirksomhet i kystbyen.  Firmaet bistår i dag klienter i fra hele landet, men har også klienter fra utlandet som har behov for en norsk advokatforbindelse. 

Vår visjon er å yte effektiv juridisk bistand med høy kvalitet. Det er viktig for oss at du opplever å ha oversikt over din sak, og vi har derfor en tett dialog med klienten fra begynnelse til slutt.  

Vi holder til i nye lokaler i Byporten i Florø sentrum. Du ønskes velkommen som vår klient og vi ser fram til et godt samarbeid.

Våre advokater er gitt tittel og bevilling etter norsk lov med tillatelse til å drive advokatvirksomhet gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Våre advokater har medlemskap i den norske advokatforening.  

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overenstemmelse med god advokatskikk. Regler for god advokatskikk og nærmere opplysningen om klageordningen finnes på advokatforeningens hjemmeside. 

Advokatfirmaet har forsikringer/sikkerhetsstillelse i Advokatforeningen og Finanstilsynet. 

Advokatforeningen

Postadresse
Postboks 362 Sentrum
0102 Oslo

Finanstilsynet

Postadresse:
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo 

Advokatfirmaet er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 919 534 524.