Medarbeidere

Advokat Walter Høivik tiltrådte vårt kontor den 04.05.2021. Han vil arbeide innenfor et bredt saksfelt med fokus på fast eiendoms rettsforhold. Vi ønsker Walter Høivik velkommen. Mer informasjon kommer!

Bente Hermansen, advokat

Bente Hermansen var ferdigutdannet ved juridisk fakultet i Bergen i år 2000. Etter dette arbeidet hun i det offentlige - sist ved Stiftelsestilsynet - før hun startet som advokatfullmektig hos Advokat Stig Nybø i 2012. Bevilling som advokat fra 2014. Hun har opparbeidet kompetanse i et bredt saksfelt - herunder også prosedyre for domstolene i sivile- og straffesaker. Gjennom arbeidserfaring og etterutdanning (BI Handelshøyskolen Oslo) har advokat Hermansen særlig kompetanse innen selskapsrett - herunder Styrekompetanse I og II. Behersker fransk i tillegg til engelsk etter å ha tatt et semester av jusstudiene ved Universitetet i Lyon - Frankrike.

hermansen@advokatvest.no

(+47) 414 57 239

Sentralbord: (+47) 57 74 17 77 / (+47) 413 82 329

Stig Nybø, advokat

Advokat Stig Nybø har nå pensjonert seg.

Malin Skorpen Østvik, advokat

Malin Skorpen Østvik fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2011. Hun har tidligere jobbet i DNB Bank ASA i Bergen og Gjensidige bank avd Førde. Malin har spesialisert seg i politi- og påtalerett og skrev master innenfor strafferetten. Malin ble ansatt som advokatfullmektig hos advokat Stig Nybø i 2017 og vil jobbe innen et bredt juridisk fagfelt.

ostvik@advokatvest.no

 (+47) 924 12 754

Sentralbord: (+47) 57 74 17 77 / (+47) 413 82 329