Medarbeidere

Bente Hermansen, advokat

Bente Hermansen var ferdigutdannet ved juridisk fakultet i Bergen i år 2000. Etter dette arbeidet hun i det offentlige - sist ved Stiftelsestilsynet - før hun startet som advokatfullmektig hos Advokat Stig Nybø i 2012. Bevilling som advokat fra 2014. Hun har opparbeidet kompetanse i et bredt saksfelt - herunder også prosedyre for domstolene i sivile- og straffesaker. Gjennom arbeidserfaring og etterutdanning (BI Handelshøyskolen Oslo) har advokat Hermansen særlig kompetanse innen selskapsrett - herunder Styrekompetanse I og II. Behersker fransk i tillegg til engelsk etter å ha tatt et semester av jusstudiene ved Universitetet i Lyon - Frankrike.

hermansen@advokatvest.no

(+47) 414 57 239

Sentralbord: (+47) 57 74 17 77 / (+47) 413 82 329

Stig Nybø, advokat

Advokat Stig Nybø har drevet egen advokatvirksomhet siden 1982. Før han startet opp advokatvirksomhet i Florø jobbet han som dommerfullmektig ved Fjordane tingrett. Han er oppnevnt av domstolsadministrasjonen som fast forsvarer i Ytre Sunnfjord. Stig Nybø har bred prosedyreerfaring innenfor et bredt juridisk fagfelt. 

advokat@stignybo.no

(+47) 913 13 861

Sentralbord: (+47) 57 74 17 77 / (+47) 413 82 329

Malin Skorpen Østvik, advokat

Malin Skorpen Østvik fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2011. Hun har tidligere jobbet i DNB Bank ASA i Bergen og Gjensidige bank avd Førde. Malin har spesialisert seg i politi- og påtalerett og skrev master innenfor strafferetten. Malin ble ansatt som advokatfullmektig hos advokat Stig Nybø i 2017 og vil jobbe innen et bredt juridisk fagfelt.

ostvik@advokatvest.no

 (+47) 924 12 754

Sentralbord: (+47) 57 74 17 77 / (+47) 413 82 329